Rulla-ut försäkring Smarta försäkringen Carbuy Transportbil Hedin Nonstop Begagnatgaranti Villkor och undantag Frågor och svar Om oss Kontakta oss

Hedin Bil Nonstop

Hedin Bil Nonstop assistans ingår i Rulla-ut försäkringen och Smarta Försäkringen och gör att du alltid får hjälp om din bil blir stående på vägen. Kan vi inte åtgärda felet på plats bärgar vi din bil till närmaste verkstad. Om din bil måste repareras får du även ha hyrbil i upp till tre dagar.

Hedin Bil Nonstop är en produkt som tillhandahålls av If märkesförsäkring. 
Den gäller för:

Hedin Bil Nonstop börjar gälla efter det att bilens assistans från generalagenten har upphört, efter två eller tre år beroende på bilmärke.

Denna assistansservice gäller för bil som är såld av Hedin Bil och minst halvförsäkrad (trafik + delkasko) i Hedin Bil försäkring, men längst tills bilen blir 6 år. Bilen ska vara en svenskregistrerad personbil i standardutförande.

Vid driftsstopp

Driftstoppet måste anmälas direkt till Hedin Bil Nonstop, senast samma dygn som händelsen inträffar. I annat fall gäller inte assistansservicen. Service som inte utförs av Hedin Bil Nonstop eller som utförs utan föregående medgivande ersätts inte.

Med driftstopp avses följande händelser under förutsättning att de förhindrar fortsatt färd med bilen och kräver åtgärd på plats eller bärgning till verkstad:

  1. Maskinhaveri eller annat tekniskt fel som är oförutsett och inte beror på bristande underhåll. Reservdelar ersätts inte.
  2. Bränslestopp
  3. Låsöppning, inlåsta eller borttappade nycklar.
  4. Punktering och hjulbyte men inte kostnader för inköp av däck.
  5. Starthjälp
  6. Om förare drabbas av olycksfall, plötsligt blir sjuk eller avlider.

Punkt 2-5 får endast utnyttjas 3 gånger per år (totalt).

För de fall driftstoppet inte kan åtgärdas eller repareras inom en (1) timme på plats, ombesörjer Hedin Bil Nonstop utan kostnad bärgning till en av Hedin Bil utsedd auktoriserade verkstad eller till närmaste märkesverkstad.

Hyrbil och hemresa

Undantag

Undantagna bilar är Taxi, ambulans, körskolebilar, budbilar, hyrbilar, militärregistrerade fordon eller bilar som deltar i tävlingsverksamhet.

Vid frågor

Kontakta Hedin Bil

Vid skada

Ring Hedin Bil Nonstop på 077-670 00 30

Vid resa utanför Sverige +46 77 670 00 30

Hedin Bil Försäkring är ett samarbete mellan Hedin Bil AB och If Skadeförsäkring AB.