Rulla-ut försäkring Smarta försäkringen Carbuy Transportbil Hedin Nonstop Begagnatgaranti Villkor och undantag Frågor och svar Om oss Kontakta oss

Hedin Certified Begagnatgaranti

När du köper en begagnad bil hos Hedin Bil lämnar Hedin Bil en begagnatgaranti, som gäller i 12 månader eller i upp till 2 000 mil (det som först inträffar). Garantin gäller för begagnade personbilar, som är max sex år gamla eller som gått max 15 000 mil vid köptillfället.

Begagnatgarantin ersätter plötsligt uppkomna mekaniska- och elektriska fel under garantiperioden.

Garantin gäller även vid resa i max 45 dagar, till länder som är anslutna till det s.k. Gröna Kort-systemet.

Vilka bilar gäller garantin för?

Begagnatgarantin gäller för begagnade bilar som säljs på Hedin Bils anläggningar. Begagnatgarantin gäller bara dig som bilägare, om ett ägarbyte sker upphör garantin.

Undantag:

Garantin gäller inte för följande bilar:

Om ett fordon efter köp av garantin ändras till att användas enligt situationer enligt ovan, upphör garantin att gälla.

Garantigivare är den Hedin Bil anläggningen där du köper din bil. Vid anmälan av skada eller frågor om villkoret ska du kontakta Hedin Bil.

Hedin Bil Försäkring är ett samarbete mellan Hedin Bil AB och If Skadeförsäkring AB.